O firmie

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
rozliczenia podatkowe PIT dla osób fizycznych, z uwzględnieniem dochodów
zagranicznych od 2013r , potrącamy diety i podatek zapłacony za granicą (abolicja podatkowa)

–  korekty zeznań podatkowych PIT z uwzględnieniem dochodów zagranicznych

UWAGA! W zeznaniach PIT istnieje obowiązek rozliczenia dochodów z Holandii, Belgii, Rosji, USA itp. z zastosowaniem ulgi abolicyjnej, natomiast dochody z umów o pracę z takich państw jak Niemcy, Austria, Anglia, Włochy, Norwegia itp. podlegają ujawnieniu w polskim PIT-36 wyłącznie w przypadku gdy osiągamy równocześnie dochody polskie lub zagraniczne, dla których stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia oraz w przypadku chęci uzyskania zaświadczenia o dochodach na druku UE/EOG

rozliczanie przedsiębiorców indywidualnych, spółek i osób prawnych w pełnym zakresie,
księgi rachunkowe,  podatkowe książki przychodów i rozchodów,  ryczałt ewidencjonowany, najem prywatny
rozliczenia VAT, ZUS, Płace, Kadry, GUS, sprawozdania finansowe

Identyfikatory firmy :
NIP PL7541370048, REGON 532220089, PKD 69.20 Z
Posiadam świadectwo kwalifikacyjne nr 25075/01 z dnia 21.09.2001 wydane przez Ministra Finansów w Warszawie. Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe pozwala mi na rzetelne i poprawne rozliczanie dochodów krajowych z uwzględnieniem dochodów zagranicznych osiąganych przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze. Celem oferty jest ułatwienie rozliczania podatków poprzez minimalizację czasu poświęconego na obsługę finansowo-księgową. Zatrudniamy doświadczony personel i posługujemy się licencjonowanym oprogramowaniem INSERT Nexo, a naszym klientom umożliwiamy dostęp do swoich wyników finansowych i rozrachunkowych poprzez Panel klienta.
Główna siedziba mieści się w Opolu przy ulicy Budowlanych 52 lok. 55 oraz 57 i 63 (za Agromą) tuż przy zjeździe z Obwodnicy Północnej – 900 m w kierunku cementowni Odra Opole – (zielono-żółty budynek z reklamą Bank Spółdzielczy).
ZAPRASZAMY