Cennik

CENNIK rozliczeń PIT :
rozliczenie PIT z dochodami krajowymi – 50 zł

rozliczenie PIT z dochodami zagranicznymi – 80 zł
(małżonek z dochodami krajowymi – dopłata 20 zł)

rozliczenie PIT z dochodami zagranicznymi – 80 zł
(małżonek z dochodami zagranicznymi – dopłata 70 zł)

rozliczenie PIT – zwrotu podatku dochodowego pobranego przez polski bank związane z rentą niemiecką lub opodatkowane osobiście – korekty PIT od 2013r – 80 zł /rok

 

Warunkiem uruchomienia zlecenia jest zapłata na wskazane konto bankowe:

21 1020 3668 0000 5102 0011 6137 waluta PLN

77 1020 3668 0000 5602 0334 2268 waluta EUR