skip to Main Content
+ 48 77 453 68 55 + 48 603 058 866 eugeniusz.kobylka@legis.opole.pl 45-124 Opole ul. Budowlanych 52 (obok Agromy) IIIp. lok 55-63

Niezbędne dokumenty

Jeżeli nie wypełniłeś formularza PIT online pobierz druk zlecenia LEGIS, zaznacz rodzaj i kraj rozliczenia, wypełnij swoje dane personalne jako Zleceniodawca, podpisz się i wyślij na adres biura w Opolu wraz z niezbędnymi dokumentami, o których mowa w tym zleceniu.

DOKUMENTY DO ROZLICZEŃ KRAJOWYCH – PIT :
PIT-11 krajowe oraz zagraniczne karty podatkowe,
podaj okres(y) pobytu za granicą,
ulga prorodzinna na dzieci : imię i nazwisko dziecka, data urodzenia lub Pesel (warunek: dochody małżonków – do 112.000 zł i dochody dziecka – poniżej 3.089 zł),
ulga internetowa : faktury VAT zakupu i dowody zapłaty (ulga przysługuje w ciagu 2 kolejnych lat, jesli nie odliczono limitu 760 zł w poprzednim roku podatkowym)

DOKUMENTY POMOCNE DO ROZLICZEŃ ZAGRANICZNYCH – uzyskanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego:
Pobierz zaświadczenie o dochodach uzyskanych w Polsce – pobierz druk UE/EOG – kraj Niemcy
Pobierz zaświadczenie o dochodach uzyskanych w Polsce:
Pobierz druk NL
Pobierz  wniosek do urzędu skarbowego
Inne zaświadczenia z Urzędu Miasta i Gminy:
Zaświadczenie o zameldowaniu – pobierz druk
Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, jako student i nie pobieraniu stypendium lub innego wynagrodzenia – pobierz druk Zaświadczenie / Bescheinigung

Back To Top